Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Liên hệ: 090 67 45 279, Email: phanmemphilong@gmail.com; Zalo: 0906745279; Skype: phanmemphilong
Tra cứu hóa đơn điện tử

Phần mềm quản lý sản xuất cống bê tông


- Quản lý danh sách khách hàng, điện thoại, địa chỉ...
- Quản lý danh mục hàng hóa, quy cách, đường kính, tải trọng, độ dày...
- Quản lý nhập cống, gối vào kho...theo từng kho
- Quản lý hợp đồng, giá bán theo hợp đồng, công trình
- Quản lý bán hàng, xuất giao hàng theo công trình, giá bán tự động lấy lên theo công trình
- Quản lý nhập xuất tồn hàng hóa trong kho
- Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng và công trình
- Báo cáo xuất bán tổng hợp
- Báo cáo theo xe
- Báo cáo xuất bán theo khách hàng
- Báo cáo sản lượng nhập thành phẩm
- Báo cáo công nợ khách hàng
- Phần quyền từng chức năng cho từng người sử dụng.
- Có thiết kế lại theo yêu cầu của khách hàng.
GIAO DIỆN
Phần mềm quản lý bán hàng
VIDEO DEMO

MÀNG HÌNH TẠO PHIẾU
Quản lý danh sách khách hàng Phần mềm quản lý bán hàng
Quản lý danh sách hàng hóaPhần mềm quản lý bán hàng
Phiếu nhập cống, gối vào kho...theo từng khoPhần mềm quản lý bán hàng
Quản lý hợp đồng, giá bán theo hợp đồng, công trìnhPhần mềm quản lý bán hàng
Phiếu bán hàng, xuất giao hàng theo công trình, giá bán tự động lấy lên theo công trìnhPhần mềm quản lý bán hàng
Mẫu in phiếu giao hàngPhần mềm quản lý bán hàng
Quản lý nhập xuất tồn hàng hóa trong khoPhần mềm quản lý bán hàng
Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng và công trìnhPhần mềm quản lý bán hàng
Mẫu báo cáo xuất bán tổng hợpPhần mềm quản lý bán hàng
Mẫu báo cáo theo xePhần mềm quản lý bán hàng
Mẫu báo cáo xuất bán theo khách hàngPhần mềm quản lý bán hàng
Mẫu báo cáo sản lượng nhập thành phẩmPhần mềm quản lý bán hàng
Mẫu báo cáo công nợ khách hàngPhần mềm quản lý bán hàng

  CÔNG TY PHẦN MỀM THEO NGÀNH NGHỀ    
  Về PhiLong Phiên bản chuẩn Quản lý nhà thuốc tây Nhà phân phối bia nước ngọt  
  Chính s bảo hành Quản lý sản xuất, tính giá thành Quản lý học phí của các trung tâm Nhà phân phối các sản phẩm khác  
  Điều khoản sử dụng Phiên bản quản lý theo lô Quản lý bill chuyển phát nhanh Sản xuất nước đóng bình  
  Thanh toán Phiên bản mua bán vải Quản lý tiệm cầm đồ Đại lý nước đóng bình, nước suối  
    Phiên bản QL SX nhuộm vải Quản lý sản xuất cống bê tông    
Phiên bản bán hàng siêu thị Quản lý khách hàng bất động sản LIÊN HỆ
    Phiên bản nhuôm kính Quản lý sản xuất thùng giấy Điện Thoại: 0906745279
    Phiên bản trung tâm điện máy Quản lý sản xuất ngành keo sữa Email: phanmemphilong@gmail.com
    Phiên bản ngành giày dép Quản lý sản xuất nước đá Zalo: 090 67 45 279
    Phiên bản sản xuất gạch Quản lý gia công Sợi Mộc Nhuộm Căng In Skype: phanmemphilong  
    Phiên bản sản xuất đồ gỗ Quản lý thu chi, tồn quỹ    
    Q.lý phòng cháy chữa chay Quản lý hợp đồng