Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Công Ty TNHH DV Phần Mềm Phi Long
112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM - ĐT: 090 67 45 279
Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng Phần mềm Doanh nghiệp

PHI LONG .NET

1.   Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận

a.   Phần mềm: Phần mềm mang tên PHI LONG .NET  do PHI LONG cung cấp.

b.   PHI LONG: Là Công ty TNHH DV Phần Mềm Phi Long, nhà cung cấp phần mềm PHI LONG .NET.

c.   Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra đăng ký dùng thử hoặc trả tiền sử dụng phần mềm PHI LONG .NET.

2.   Quyền sử dụng phần mềm

a.   Khách hàng được quyền cài đặt phần mềm vào máy tính để sử dụng. PHI LONG không giới hạn số lượng máy tính được cài đặt.

b.   Khách hàng sử dụng hợp pháp phần mềm của PHI LONG khi được PHI LONG cấp giấp phép sử dụng phần mềm dưới dạng tệp dữ liệu. Trên chứng từ và sổ sách, báo cáo in ra từ phần mềm sẽ hiển thị các thông tin về đơn vị sử dụng do chính khách hàng đăng ký với PHI LONG bao gồm: Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế.

c.   Mỗi giấy phép sử dụng phần mềm chỉ có giá trị pháp lý cho việc cài đặt phần mềm cho một đơn vị duy nhất theo thông tin mà khách hàng đăng ký. Khách hàng có quyền yêu cầu PHI LONG cấp lại giấy phép sử dụng phần mềm trong các trường hợp: Khách hàng bị mất tệp giấy phép sử dụng cũ hoặc khách hàng có giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ. Tuy nhiên khách hàng sẽ phải trả một khoản phí cấp lại giấy phép sử dụng theo quy định hiện hành của PHI LONG. Tất cả các trường hợp khách hàng yêu cầu cấp lại giấy phép sử dụng với thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh mới với tên đơn vị, địa chỉ hoàn toàn mới thì khách hàng phải đăng ký mua mới sản phẩm.

d.   Trường hợp khách hàng đang sử dụng phần mềm có quyết định sát nhập với đơn vị khác mà chưa sử dụng phần mềm hợp pháp của PHI LONG thì đơn vị mới sát nhập sẽ được công nhận là đơn vị sử dụng hợp pháp phần mềm của PHI LONG. Khách hàng có quyền được yêu cầu cấp lại giấy phép sử dụng phần mềm với thông tin mới của đơn vị sau sát nhập và chịu trách nhiệm trả khoản phí thay đổi giấy phép sử dụng theo quy định của PHI LONG.

e.   Trường hợp khách hàng đang sử dụng phần mềm hợp pháp nhưng bị giải thể, phá sản thành lập một doanh nghiệp mới khác thì đơn vị mới thành lập phải đăng ký mua mới phần mềm của PHI LONG để được cấp giấy phép sử dụng hợp pháp mới.

f.    Trường hợp khách hàng đang sử dụng phần mềm hợp pháp nhưng bị chia tách thành 2 hay nhiều đơn vị khác nhau thì chỉ có một đơn vị duy nhất được đăng ký cấp lại giấy phép sử dụng phần mềm hợp pháp còn các đơn vị khác sau chia tách nếu muốn sử dụng phần mềm hợp pháp thì phải đăng ký mua mới phần mềm PHI LONG.

g.   Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm PHI LONG .NET để quản lý và in hóa đơn tài chính. Trong suốt quá trình sử dụng Khách hàng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của PHI LONG công bố trong phần mềm. PHI LONG chỉ cung cấp phần mềm là công cụ để khách hàng đăng ký và quản lý hóa đơn tài chính tự in. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hóa đơn tự in ra từ phần mềm.

h.   Khách hàng không được phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PHI LONG với các mục đích sau đây:

·      Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ để tạo ra, tải lên các tài liệu chống phá nhà nước Việt Nam

·      Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ để tạo ra, lưu trữ, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy hoặc nội dung khác vi phạm pháp luật Việt Nam

·      Trong trường hợp khách hàng vi phạm thì PHI LONG sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và xóa bỏ các dữ liệu vi phạm

3.   Giá cả và phương thức thanh toán

a.   Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho PHI LONG 100% giá trị của đơn đặt hàng ngay sau khi đặt mua sản phẩm.

b.   Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho PHI LONG bằng Tiền mặt, Séc hoặc chuyển khoản. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng chỉ thanh toán cho cán bộ của PHI LONG khi có đủ giấy tờ.

c.   PHI LONG không chấp nhận huỷ hợp đồng và trả lại tiền cho khách hàng sau khi khách hàng đã thanh toán và nhận được giấy phép sử dụng phần mềm.

d.   PHI LONG không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà khách hàng đã thanh toán sau khi PHI LONG đã hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

4.   Bàn giao sản phẩm, dịch vụ

a.   PHI LONG chịu trách nhiệm bàn giao bộ cài và giấy phép sử dụng phần mềm PHI LONG .NET trong thời gian chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày PHI LONG nhận được đủ 100% số tiền thanh toán cho gói sản phẩm mà khách hàng đặt mua.

b.   Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực theo đúng khuyến cáo của PHI LONG ghi trong phần mềm để tổ chức khai thác, vận hành hệ thống phần mềm.

c.   Khách hàng chịu trách nhiệm sử dụng phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của PHI LONG công bố trong phần mềm.

5.   Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

a.   PHI LONG chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Khách hàng qua số điện thoại hỗ trợ trên trang www.phanmemphilong.com

b.   Trường hợp khách hàng có nhu cầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác nằm ngoài phạm vi của hợp đồng này như hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm thì hai bên sẽ cùng thỏa thuận thống nhất về chi phí và phương thức thực hiện bằng văn bản bổ sung

6.   Bảo hành, bảo trì

a.   PHI LONG chịu trách nhiệm bảo hành phần mềm PHI LONG .NET trong vòng 12 tháng kể từ tháng khách hàng nhận được key sử dụng bản quyền của lần mua đầu tiên.

b.   PHI LONG bảo hành các lỗi do phần mềm tính toán sai là vĩnh viễn.

d.   PHI LONG không chịu trách nhiệm bảo hành các lỗi do thiết bị phần cứng gây ra, các lỗi do người sử dụng vô tình hay cố ý gây ra khi vận hành phần mềm không đúng với tài liệu hướng dẫn sử dụng.

e.   PHI LONG không chịu trách nhiệm bảo hành tính pháp lý của số liệu kế toán trong phần mềm.

f.    PHI LONG không chịu trách nhiệm bảo hành phần mềm trong các trường hợp sự cố gây ra do thiên tai: lũ lụt, động đất, sét đánh,... hoặc do hỏa hoạn, chiến tranh, mất trộm, mất điện,...

7.   Dùng thử sản phẩm (Free trial)

a.   Khách hàng có thể tải bộ cài đặt phần mềm dùng thử và các tài liệu hướng dẫn sử dụng tại website http://www.phanmemphilong.com. Khi dùng thử phần mềm PHI LONG .NET , khách hàng được:

·    Sử dụng đầy đủ mọi chức năng của phần mềm;

·    Thời hạn sử dụng là 90 ngày

b.   PHI LONG không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử này.

8.   Bảo mật

a.   PHI LONG sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng. PHI LONG cam kết sẽ không:

·      Sửa đổi dữ liệu khách hàng

·      Không tiết lộ dữ liệu khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép

·      Không truy cập vào dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ

b.   PHI LONG có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. PHI LONG không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

c.   Khách hàng có trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của khách hàng

d.   Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng

e.   Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng.

9.   Bản quyền phần mềm và dữ liệu

a.   PHI LONG là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả phần mềm doanh nghiệp PHI LONG .NET

b.   Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm để tạo dữ liệu phục vụ hoạt động của đơn vị trong suốt quá trình sử dụng.

c.   Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của PHI LONG được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

d.   Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

e.   VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA SẢN PHẨM/DỊCH VỤ, TRỪ KHI VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ NHƯ ÐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM ÐẾN CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC, VÀ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ PHẢI CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ÐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ.

f.    Để PHI LONG có thể xử lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, khách hàng đồng ý cho PHI LONG quyền xử lý dữ liệu của khách hàng.

10. Thông tin, thông báo

Trong quá trình sử dụng, Khách hàng đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do PHI LONG gửi với nội dung và phương thức như sau:

10.1 Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:

a.   Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm

b.   Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm

c.   Thông tin về các sản phẩm có liên quan

d.   Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà PHI LONG cho rằng có thể hữu ích cho khách hàng trong quá trình hoạt động.

10.2 Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:

a.   Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm

b.   Thông báo qua email

c.   Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động

d.   Thông báo qua điện thoại

e.   Thông báo qua văn bản

f.    Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp

g.   Các hình thức thông báo khác

 

11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý khi PHI LONG cung cấp sản phẩm

a.   PHI LONG không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với dữ liệu của khách hàng đã nhập vào phần mềm.

b.   PHI LONG sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi hệ thống mạng nội bộ khách hàng.

12. Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:

a.   Thiên tai: lũ lụt, động đất, sét đánh ... hoặc do hỏa hoạn, chiến tranh, mất trộm, mất điện… dẫn đến việc hư hỏng phần mềm và mất dữ liệu

b.   Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào máy tính của khách hàng làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.

c.   Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

13. Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt khi:

a.   Khách hàng gỡ bỏ phần mềm và dữ liệu ra khỏi máy tính và không sử dụng sản phẩm nữa.

b.   Khách hàng giải thể, phá sản không dùng sản phẩm nữa

c.   PHI LONG đã phát hành sản phẩm mới thay thế cho sản phẩm này được công bố công khai trên www.phanmemphilong.com về việc dừng bảo trì và phát triển sản phẩm.

14. Điều khoản chung

a.   Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì phát sinh, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất và ký kết thành văn bản bổ sung. Văn bản bổ sung này là phần không thể tách rời của thỏa thuận.

      b. Trong trường hợp hai bên nảy sinh tranh chấp và không thể tự giải quyết được thì cùng đưa ra Toà án dân sự Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của Tòa án dân sự  Hồ Chí Minh là phán quyết cuối cùng mà hai bên bắt buộc phải tuân thủ.  CÔNG TY LIÊN HỆ
  Về PhiLong Điện Thoại: 0906745279
  Chính s bảo hành Email: phanmemphilong@gmail.com
  Điều khoản sử dụng Zalo: 0906745279
  Thanh toán Địa chỉ: 112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM