Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Liên hệ: 090 67 45 279, Email: phanmemphilong@gmail.com; Zalo: 0906745279; Skype: phanmemphilong
Tra cứu hóa đơn điện tử

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất

   
Phiên bản chuẩn Phiên bản quản lý sản xuất  Phiên bản đại lý bia nước ngọt
   
Mua bán vải, gia công sợi, mộc, nhuộm in...   Quản lý theo lô   Phiên bản sản xuất nước đóng bình
   
Quản lý học phí của các trung tâm   Quản lý bill chuyển phát nhanh   Nhà phân phối nhiều loại sản phẩm
Phiên bản quản lý nhà thuốc tây   Quản lý tiệm cầm đồ   Đại lý phân phối nước đóng bình
   
Quản lý sản xuất nhuộm vải (sơ bộ, căng, phá gãy, nhuộm, nhập xuất...)   Quản lý sản xuất bán hàng cống bê tông   Sản xuất nước đá
   
Quản lý khách hàng bất động sản   Quản lý sản xuất thùng giấy   Quản lý sản xuất keo sửa
   
Phiên bản bán hàng siêu thị   Phiên bản nhuôm kính (2 đơn vị tính)   Quản lý sản xuất bán hàng giày dép
   
Trung tâm điện máy   Quản lý sản xuất đồ gỗ   Quản lý sản xuất gạch bông
   
Quản lý trụ nước, bể nước, phương án phòng cháy chữa cháy   Quản lý gia công Mộc-Nhuộm-Công đoạn - Thành phẩm - Xuất bán   Quản lý gia công Sợi - Dệt -Nhuộm -Côn, cắt...- Thành phẩm - Xuất bán
     
Quản lý thu chi, sổ quỹ   Quản lý hợp đồng    
         
 

  CÔNG TY PHẦN MỀM THEO NGÀNH NGHỀ    
  Về PhiLong Phiên bản chuẩn Quản lý nhà thuốc tây Nhà phân phối bia nước ngọt  
  Chính s bảo hành Quản lý sản xuất, tính giá thành Quản lý học phí của các trung tâm Nhà phân phối các sản phẩm khác  
  Điều khoản sử dụng Phiên bản quản lý theo lô Quản lý bill chuyển phát nhanh Sản xuất nước đóng bình  
  Thanh toán Phiên bản mua bán vải Quản lý tiệm cầm đồ Đại lý nước đóng bình, nước suối  
    Phiên bản QL SX nhuộm vải Quản lý sản xuất cống bê tông    
Phiên bản bán hàng siêu thị Quản lý khách hàng bất động sản LIÊN HỆ
    Phiên bản nhuôm kính Quản lý sản xuất thùng giấy Điện Thoại: 0906745279
    Phiên bản trung tâm điện máy Quản lý sản xuất ngành keo sữa Email: phanmemphilong@gmail.com
    Phiên bản ngành giày dép Quản lý sản xuất nước đá Zalo: 090 67 45 279
    Phiên bản sản xuất gạch Quản lý gia công Sợi Mộc Nhuộm Căng In Skype: phanmemphilong  
    Phiên bản sản xuất đồ gỗ Quản lý thu chi, tồn quỹ    
    Q.lý phòng cháy chữa chay Quản lý hợp đồng