Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Công Ty TNHH DV Phần Mềm Phi Long
112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM - ĐT: 090 67 45 279

Phần mềm quản lý giao nhận hàng hóaChức năng chính

- Khách hàng đặt hàng đến địa điểm (shop) lấy hàng, Quản lý nhận đơn hàng và giao cho nhân viên GOM hàng về cty.
Nhân viên GOM hàng đăng nhập vào app chỉ thấy những đơn của mình cần gom và tiến hành gom hàng.
Khi gom hàng xong thì Quản lý check hoàn thành gom và tiến hành bước chia đơn cho nhân viên GIao Hàng để đi giao hàng cho khách.
Nhân viên Giao Hàng khi đăng nhập vào app thì chỉ thấy những đơn của mình cần giao thôi và tiến hành Giao Hàng cho Khách, thu tiền (nếu có) và hoàn thành Giao Hàng.
-Quản lý hoàn thành đơn hàng đã giao hoàn tất.
- Các báo cáo :
+ Các đơn còn nợ
+ Báo cáo tiền theo nhân viên.....
- Các chức năng khác
+ Giao tiền đầu ngày cho nhân viên
+ Ứng lướng cho nhân viên
+ Theo dõi chi phí hàng ngày
+ Báo cáo tổng hợp
Phân quyền theo từng tài khoản sử dụng.
 

GIAO DIỆN
Phần mềm quản lý giao nhận hàng hóa


VIDEO DEMO DÙNG CHO APP DI ĐỘNG


MÀNG HÌNH MẪU
 
 

  CÔNG TY LIÊN HỆ
  Về PhiLong Điện Thoại: 0906745279
  Chính s bảo hành Email: phanmemphilong@gmail.com
  Điều khoản sử dụng Zalo: 0906745279
  Thanh toán Địa chỉ: 112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM