Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Công Ty TNHH DV Phần Mềm Phi Long
112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM - ĐT: 090 67 45 279

Phần mềm quản lý nhập xuất vỏ kétChức năng chính

- Quản lý xuất đầu ngày giao cho nhân viên kinh doanh
- Quản lý nhân viên kinh doanh xuất giao cho khách hàng và khách hàng trả lại vỏ két
- Quản lý danh mục vỏ két
- Quản lý danh mục khách hàng
- Báo cáo tồn vỏ theo khách hàng
- Báo cáo tồn vỏ theo nhân viên kinh doanh
- Nhân viên kinh doanh đi ngoài thị trường cầm điện thoại nhập dữ liệu từ app

Có 2 phiên bản: Dùng trên máy tính và App di động
 

GIAO DIỆN PHIÊN BẢN MÁY ĐỂ BÀN
Phần mềm quản lý hợp đồng


GIAO DIỆN APP DI ĐỘNG
Phần mềm quản lý hợp đồng

VIDEO DEMO DÙNG CHO APP DI ĐỘNG PHẦN 1

VIDEO DEMO DÙNG CHO APP DI ĐỘNG PHẦN 2
VIDEO DEMO DÙNG CHO APP DI ĐỘNG PHẦN 3

MÀNG HÌNH MẪU
Phiếu nhập đầu ngày Phần mềm quản lý hợp đồng kinh tế
Phiếu xuất nhập giao khách hàng Phần mềm quản lý hợp đồng bảo trì
Báo cáo vỏ theo khách hàngPhiếu bán hàng
Danh mục hàng hóaCông nợ theo hợp đồng
App Di ĐỘNG 


  CÔNG TY LIÊN HỆ
  Về PhiLong Điện Thoại: 0906745279
  Chính s bảo hành Email: phanmemphilong@gmail.com
  Điều khoản sử dụng Zalo: 0906745279
  Thanh toán Địa chỉ: 112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM