Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Liên hệ: 090 67 45 279, Email: phanmemphilong@gmail.com; Zalo: 0906745279; Skype: phanmemphilong
Tra cứu hóa đơn điện tử

Phiên bản quản lý nhập xuất có 2 đơn vị tính : số cây, số kg, số mét...


Với phiên bản này sẽ phù hợp cho sản phẩm khi nhập hoặc xuất cần quản lý số cây và số kg hoặc số cây và số mét (2 đơn vị tinh cùng lúc)
CHỨC NĂNG CHÍNH
Nhóm Chức năng Nhóm Chức năng
Bán hàng Đơn đặt hàng bán Kho hàng Phiếu nhập hàng nội bộ
Bảng giá bán Phiếu xuất hàng nội bộ
Phiếu bán hàng Nhập xuất tồn hàng hóa và vật tư
Phiếu nhập hàng bán bị trả lại Sổ chi tiết vật tư
Thống kê doanh thu theo mặt hàng Phiếu xuất chuyển kho
Thống kê doanh thu theo khách hàng Định mức vật tư tồn kho
Bảng cân đối công nợ khách hàng Tính giá vốn xuất kho
Báo cáo công nợ quá hạn Nhật ký xuất hàng
Báo cáo công nợ theo hóa đơn Nhật ký nhập hàng
Danh mục Danh mục khách hàng Kế toán Phiếu thu tiền mặt
Danh mục hàng hóa Phiếu chi tiền mặt
Danh mục kho hàng Sổ quỹ tiền mặt
Danh mục nhóm khách Phiếu thu ngân hàng
Danh mục nhóm hàng Phiếu chi ngân hàng
Danh mục đơn vị tính Sổ quỹ ngân hàng
Danh mục người phụ trách Phiếu dịch vụ
Khoản mục chi phí Phiếu kế toán giảm
Khoản mục doanh thu Báo cáo chi phí
Mua hàng Bảng giá mua Báo cáo kết quả kinh doanh
Đơn đặt hàng mua Hóa đơn Tạo hóa đơn VAT
Phiếu nhập hàng mua Thống kê hóa đơn VAT
Phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp Nhân sự Hồ sơ nhân viên
Bảng cân đối công nợ nhà cung cấp Bảng chấm công
Sản xuất Lệnh sản xuất Bảng tính lương
Bảng định mức vật tư sản xuất Hợp đồng lao động
Xuất nguyên vật liệu theo định mức Danh mục ký hiệu chấm công
Xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất Danh mục ca chấm công
Nhập thành phẩm từ sản xuất Khai báo chỉ số lương

GIAO DIỆN
Phần mềm quản lý bán hàng


  CÔNG TY PHẦN MỀM THEO NGÀNH NGHỀ    
  Về PhiLong Phiên bản chuẩn Quản lý nhà thuốc tây Nhà phân phối bia nước ngọt  
  Chính s bảo hành Quản lý sản xuất, tính giá thành Quản lý học phí của các trung tâm Nhà phân phối các sản phẩm khác  
  Điều khoản sử dụng Phiên bản quản lý theo lô Quản lý bill chuyển phát nhanh Sản xuất nước đóng bình  
  Thanh toán Phiên bản mua bán vải Quản lý tiệm cầm đồ Đại lý nước đóng bình, nước suối  
    Phiên bản QL SX nhuộm vải Quản lý sản xuất cống bê tông    
Phiên bản bán hàng siêu thị Quản lý khách hàng bất động sản LIÊN HỆ
    Phiên bản nhuôm kính Quản lý sản xuất thùng giấy Điện Thoại: 0906745279
    Phiên bản trung tâm điện máy Quản lý sản xuất ngành keo sữa Email: phanmemphilong@gmail.com
    Phiên bản ngành giày dép Quản lý sản xuất nước đá Zalo: 090 67 45 279
    Phiên bản sản xuất gạch Quản lý gia công Sợi Mộc Nhuộm Căng In Skype: phanmemphilong  
    Phiên bản sản xuất đồ gỗ Quản lý thu chi, tồn quỹ    
    Q.lý phòng cháy chữa chay Quản lý hợp đồng