Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Liên hệ: 090 67 45 279, Email: phanmemphilong@gmail.com; Zalo: 0906745279; Skype: phanmemphilong
Tra cứu hóa đơn điện tử

Phần mềm quản lý gia công các công đoạn mộc, vải


Chúng tôi chuyên phát triển phần mềm quản lý sản xuất ngành nhuộm hoàn tất

- Chúng tôi với kinh nghiệm đã viết phần mềm cho nhiều công ty trong ngành nhuộm hoàn tất, gia công nhuộm, mua bán vải. Nên chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn quản lý tốt nhất trong lĩnh vực nghành nghề này.
- Phần mềm quản lý từ khâu nhập mộc đến khâu sơ bộ, phá gãy, giặt, sấy, in, căng đến khâu nhập kho rồi đến khâu xuất giao hàng. Tự động lên báo cáo công nợ mộc với khách hàng, công nợ tiền gia công với khách hàng, nhập xuất tồn mộc....
Tự động lấy số Kg từ cân và số mét lên từ bộ đếm khi nhập kho thành phẩm. Tất cả trong 1 phần mềm...và nhiều hơn thế nữa.

- Chức năng chính của phần mềm.
+ Danh mục sản phẩm.
+ Danh mục khách hàng.
+ Nhập mộc (nhập mộc từ khách hàng để gia công nhuộm hoàn tất cho khách hàng).
+ Nhận đơn hàng gia công (Khách hàng đặt làm số lượng bao nhiêu, loại hàng gì...).
+ Xuất mộc ra sản xuất.
+ Theo dõi quá trình sản xuất từ khâu xuất mộc ==>kế hoạch in ==> Sơ bộ ==> phá gãy ==> giặt ==> sấy ==> in ==> căng ==> Nhập kho ==> xuất giao cho khách hàng.
+ Nhập kho thành phẩm từ quá trình sản xuất trên (Tự động lấy số Kg từ cân, lấy số mét từ bộ đếm).
+ Xuất hàng giao cho khách hàng (Xuất theo lô, trục), in phiếu giao hàng, tự động lên công nợ mộc và công nợ tiền.
+ Quản lý thu chi, sổ quỹ, chi phí, kết quả kinh doanh.
+ Báo cáo nhập xuất tồn mộc.
+ Báo cáo công nợ mộc của khách hàng còn tồn, in đối chiếu công nợ mộc với khách hàng.
+ Báo cáo công nợ tiền gia công hàng cho khách hàng, in đối chiếu công nợ tiền với khách hàng.
+ Báo cáo doanh thu theo khách, theo mã hàng...
+ Quản lý nhập xuất hóa chất vật tư.
+ Quản trị sản xuất (người quản lý quản lý tất cả các công đoạn sản xuất trong 1 màng hình)
+ Và nhiều chức năng, tiện ích khác
GIAO DIỆN
Phần mềm quản lý bán hàng
GIAO DIỆN DANH MỤC
Phần mềm quản lý bán hàng
GIAO DIỆN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Phần mềm quản lý gia công mộc
GIAO DIỆN KHO HÀNG
Phần mềm quản lý bán hàng
GIAO DIỆN KẾ TOÁN
Phần mềm quản lý bán hàng
MÀNG HÌNH CHỨC NĂNG
CHỨC NĂNG NHẬP MỘC TỪ KHÁCH HÀNG GIAO ĐỂ GIA CÔNG Phần mềm quản lý bán hàng

CHỨC NĂNG NHẬN ĐƠN HÀNG
(KHÁCH HÀNG YÊU CẦU LÀM BAO NHIÊU, LOẠI HÀNG GÌ...)Phần mềm quản lý bán hàng

XUẤT MỘC SẢN XUẤT
(TỪ NHẬN ĐƠN HÀNG XUẤT HÀNG ĐỂ TIẾN HÀNH SẢN XUẤT)Phần mềm quản lý bán hàng

CÔNG ĐOẠN KẾ HOẠCH IN
(Lên kế hoạch in)Phần mềm quản lý bán hàng

CÔNG ĐOẠN SƠ BỘ
(TƯƠNG TỰ CHO CÁC CÔNG ĐOẠN PHÁ GÃY, GIẶT, SẤY, IN...)Phần mềm quản lý bán hàng

CÔNG ĐOẠN CĂNG
( )Phần mềm quản lý bán hàng

CÔNG ĐOẠN NHẬP KHO
(KHÁCH HÀNG YÊU CẦU LÀM BAO NHIÊU, LOẠI HÀNG GÌ...)Phần mềm quản lý bán hàng

CÔNG ĐOẠN GIAO HÀNG
(Phiếu Giao Hàng)Phần mềm quản lý bán hàng

MẪU IN PHIẾU GIAO HÀNG CHO KHÁCH HÀNG
(Mẫu In)Phần mềm quản lý bán hàng

CÁC BÁO CÁO PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG TRÍCH XUẤT
BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN MỘCPhần mềm quản lý bán hàng

BÁO CÁO CÁC LÔ HÀNG CÒN TỒN
( )Phần mềm quản lý bán hàng

BẢNG CÂN ĐỐI CÔNG NỢ MỘC VỚI KHÁCH HÀNG
(ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ MỘC NHẬN GIA CÔNG)Phần mềm quản lý bán hàng

MẪU IN BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ MỘC VỚI KHÁCH HÀNG
( )Phần mềm quản lý bán hàng

BẢNG CÂN ĐỐI CÔNG NỢ TIỀN GIA CÔNG CHO KHÁCH HÀNG
()Phần mềm quản lý bán hàng

MẪU PHIẾU IN BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ TIỀN GIA CÔNG
(Mẫu In)Phần mềm quản lý bán hàng

CÔNG ĐOẠN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
(TẤT CẢ CÁC CÔNG ĐOẠN ĐƯỢC BỐ TRÍ TRONG 1 MÀNG HÌNH ĐỂ NGƯỜI QUẢN TRỊ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU)Phần mềm quản lý bán hàng


  CÔNG TY PHẦN MỀM THEO NGÀNH NGHỀ    
  Về PhiLong Phiên bản chuẩn Quản lý nhà thuốc tây Nhà phân phối bia nước ngọt  
  Chính s bảo hành Quản lý sản xuất, tính giá thành Quản lý học phí của các trung tâm Nhà phân phối các sản phẩm khác  
  Điều khoản sử dụng Phiên bản quản lý theo lô Quản lý bill chuyển phát nhanh Sản xuất nước đóng bình  
  Thanh toán Phiên bản mua bán vải Quản lý tiệm cầm đồ Đại lý nước đóng bình, nước suối  
    Phiên bản QL SX nhuộm vải Quản lý sản xuất cống bê tông    
Phiên bản bán hàng siêu thị Quản lý khách hàng bất động sản LIÊN HỆ
    Phiên bản nhuôm kính Quản lý sản xuất thùng giấy Điện Thoại: 0906745279
    Phiên bản trung tâm điện máy Quản lý sản xuất ngành keo sữa Email: phanmemphilong@gmail.com
    Phiên bản ngành giày dép Quản lý sản xuất nước đá Zalo: 090 67 45 279
    Phiên bản sản xuất gạch Quản lý gia công Sợi Mộc Nhuộm Căng In Skype: phanmemphilong  
    Phiên bản sản xuất đồ gỗ Quản lý thu chi, tồn quỹ    
    Q.lý phòng cháy chữa chay Quản lý hợp đồng