Phi Long - "Nơi Rồng Vàng Nhả Ngọc"
Công Ty TNHH DV Phần Mềm Phi Long
112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM - ĐT: 090 67 45 279

Phần mềm quản lý bán hàng

https://drive.google.com/open?id=1finu_GhTz4XSYid-jQpROCrDVXymixwz

Nhận viết phần mềm theo yêu cầu
Giao diện thân thiện
Kết nối từ xa giúp bạn làm việc ở bất cứ đâu
Dùng chung dữ liệu giữa các máy
Người dùng có thể tùy chỉnh theo ý muốn
Tìm kiếm trích xuất dữ liệu dễ dàng

GIAO DIỆN

Phần mềm quản lý bán hàng

VIDEO DEMO

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

CHỨC NĂNG CHÍNH
Nhóm Chức năng Nhóm Chức năng
Bán hàng Đơn đặt hàng bán Kho hàng Phiếu nhập hàng nội bộ
Bảng giá bán Phiếu xuất hàng nội bộ
Phiếu bán hàng Nhập xuất tồn hàng hóa và vật tư
Phiếu nhập hàng bán bị trả lại Sổ chi tiết vật tư
Thống kê doanh thu theo mặt hàng Phiếu xuất chuyển kho
Thống kê doanh thu theo khách hàng Định mức vật tư tồn kho
Bảng cân đối công nợ khách hàng Tính giá vốn xuất kho
Báo cáo công nợ quá hạn Nhật ký xuất hàng
Báo cáo công nợ theo hóa đơn Nhật ký nhập hàng
Danh mục Danh mục khách hàng Kế toán Phiếu thu tiền mặt
Danh mục hàng hóa Phiếu chi tiền mặt
Danh mục kho hàng Sổ quỹ tiền mặt
Danh mục nhóm khách Phiếu thu ngân hàng
Danh mục nhóm hàng Phiếu chi ngân hàng
Danh mục đơn vị tính Sổ quỹ ngân hàng
Danh mục người phụ trách Phiếu dịch vụ
Khoản mục chi phí Phiếu kế toán giảm
Khoản mục doanh thu Báo cáo chi phí
Mua hàng Bảng giá mua Báo cáo kết quả kinh doanh
Đơn đặt hàng mua Hóa đơn Tạo hóa đơn VAT
Phiếu nhập hàng mua Thống kê hóa đơn VAT
Phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp Nhân sự Hồ sơ nhân viên
Bảng cân đối công nợ nhà cung cấp Bảng chấm công
Sản xuất Lệnh sản xuất Bảng tính lương
Bảng định mức vật tư sản xuất Hợp đồng lao động
Xuất nguyên vật liệu theo định mức Danh mục ký hiệu chấm công
Xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất Danh mục ca chấm công
Nhập thành phẩm từ sản xuất Khai báo chỉ số lương

HÌNH PHẦN MỀM

Phiếu bán hàng
Phiếu bán hàng
Phiếu mua hàng
Phiếu mua hàng
Phiếu thu tiền mặt
Phiếu thu tiền mặt
Báo cáo công nợ khách hàng
Báo cáo công nợ khách hàng
Báo cáo chi phí
Báo cáo chi phí
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh
  CÔNG TY LIÊN HỆ
  Về PhiLong Điện Thoại: 0906745279
  Chính s bảo hành Email: phanmemphilong@gmail.com
  Điều khoản sử dụng Zalo: 0906745279
  Thanh toán Địa chỉ: 112 Đường TX 22, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM